how to shutdown a ubuntu pc via terminal


how to shutdown a ubuntu pc via terminal
how to power off a ubuntu pc via terminal

Video “how to shutdown a ubuntu pc via terminal” Author: tech world tech world